PACTO FISCAL

Consejo Nacional de Autonomías                  

Comisión Técnica de Pacto Fiscal                
Etapa 4: Asignación e inversión efectiva       
Etapa 3: Priorización de Agendas                    
Etapa 2: Socialización del Pacto Fiscal           
Diálogo Departamental Pacto Fiscal             
Coloquio Pacto Fiscal                                       
Propuestas  Pacto Fiscal                                 
 Noticias sobre Pacto Fiscal